tìm từ bất kỳ, như là half chub:
 
1.
a blackman with small dick.talks like a FOB.
viết bởi Anonymous 30 Tháng tư, 2003
0 5

Words related to cresna

caring honest loving nice understandable