tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
an extreme amount of chaos within a short amount of time.
the concert was crizy
viết bởi Rufus Gyles 17 Tháng sáu, 2005