tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
A pistol such as a colt and/or glock.
Tell yo friend i got da crome.
viết bởi BR1@N 09 Tháng một, 2008
 
2.
is the 45th its a dedinition for a gun gun
im gona spill your fluids all over the streets with my crome biatch
viết bởi buldclut 26 Tháng ba, 2003