Basically another term for Brooklyn.
"Crooklyn Dodgers" is an ill song
viết bởi Hamydeez 05 Tháng mười, 2003
Slang Term for the New York neighborhood "Brooklyn"
Crooklyn's in the house!
viết bởi AC 09 Tháng hai, 2004
Crooklyn is a slang used for a part of Brooklyn that I filled with Crips. Crops often try to disrespect members of a faggot gang called Bloods. To do this, we change the "B" to a "C" which is the first letter in crip.
Big locc~ "Aye cuhh what part of criped out Ny we gon' be in today."

Li'l locc~ " You already know cuh. We gon' be in Crooklyn to represent."
viết bởi bkloodkilla60 08 Tháng sáu, 2015
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×