tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
3.
Basically another term for Brooklyn.
"Crooklyn Dodgers" is an ill song
viết bởi Hamydeez 05 Tháng mười, 2003
 
1.
crooked-out brooklyn
crooklyn's finest
viết bởi greezieg 06 Tháng ba, 2004
 
2.
Slang Term for the New York neighborhood "Brooklyn"
Crooklyn's in the house!
viết bởi AC 09 Tháng hai, 2004