Top Definition
(n.)A joke "prep school gang", who live in a "prep school ghetto" consisting of 2 rich white kids and 3 joke wannabe thugs
(v.) acting like a wanna be gang member, who would get fucked up if ever in a fight
Z Stein is such a crook, he'd get killed in a fight with my mom.
viết bởi Perkins 22 Tháng hai, 2003
they are lead by 2 members of the hewbrew faith, enough said
Yo muthafuckin crookz we can't roll on E today and mess up whitey, i gotta go to temple
viết bởi perkins 23 Tháng hai, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×