tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
a person who is bad-tempered; crosspatch.
My friend is a crosshead.
viết bởi uttam maharjan 19 Tháng sáu, 2011