tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
mix between cranky and grumpy
Joel was realy crumpie at char after she broke his house
viết bởi PandaPandaPanda 24 Tháng mười, 2007