tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A moron. Crunchy Toast
Someone stupid.
Jim Carrey's character in Dumb and Dumber
viết bởi Avinash Boroowa 08 Tháng sáu, 2005

Words related to crunchy toast

crunchy toast