Top Definition
A drinking game of Checkers w/ shot glasses
We got crunked playin crunkers.
viết bởi jessizzle 13 Tháng mười hai, 2004
An alcoholic and/or partier.
Lindsey-"Henry got completely shit faced over the weekend,just like the week before."

Alex-"Yeah,he's a totally crunker."
viết bởi cock-a-doolittle. 08 Tháng chín, 2008
Contrary to the definition surroudning, the word "crunker" is a comparative. Used in the phrase, "He's a totally crunker," crunker is a comparitive meant to indicate that he is in fact a more-alchoholic person than someone else. A noun needs to be placed after the word crunker to create a comparison, especially with totally modifying the comparitive.

Alternatively, if totally is replaced with total, it is a superlative, and is completely acceptable.
He's totally crunker than she is.

He's a totally crunker partier than she is.

He's a total crunker.
viết bởi dolarrah 27 Tháng tư, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×