tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
the noun form of when one is gettin real real crunk, fosheezie.
"see that cat in the party chuggin all the bacardi? he be crunkintup"
viết bởi Holla 07 Tháng mười một, 2002