tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
A twirling poop stick.
"I'm gonna hit you with my crunkiss!"
viết bởi Mr. Jack Square 29 Tháng tư, 2010