tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
The coolest word for something ghetto type thats awesomely cool
Suppy my dawgizzle, ur the crunkskillet!
viết bởi Bob McBob 13 Tháng chín, 2004