tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
A woman who cuckolds her husband. The husband, or boyfriend, is a cuckold.
He married a cuckoldress who slept with all of his friends.
viết bởi Nancy likes it! 31 Tháng năm, 2006