tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Another term for cultured.
I forgot you're not culutral like me. My appologies.
viết bởi Muriyo 03 Tháng bảy, 2012