tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
a girl who can suck two cocks at once while smoking a cigarette
after a few drinks she turns into a cum guzzling floosy
viết bởi Pubesfish 11 Tháng ba, 2004