tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
The hunger you experience after having sex
Man that pussy was good. Bitch better make me a sandwich cuz I got cum hunger now.
viết bởi TJ aka Tit Job 16 Tháng năm, 2007