tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
The Tattoo that girls get just above their ass.
"Man, that chicks got a cum patch!"
viết bởi Nemesis 18 Tháng tư, 2005