tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Dribbles of semen down a womans leg or skirt post sexual act.
Oh fuck Suzy, you got a cum runner, clean up quick!
viết bởi Bud E Love 02 Tháng năm, 2003