tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A pool of cum...when you cum like crazy. Simple, isn't it?
Wow...what a nice cum pool, Nyan!
viết bởi FuckNyanHard 06 Tháng mười một, 2007