tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
(noun) a person who enjoys giving oral sexual pleasure to a woman.
hunny, the way you munch my cotton candy!! you are one hell of a cunniliguist!!!
viết bởi slingbob777 18 Tháng mười, 2006