tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
A layer of flab hanging over the "cuntal" region.
Hey, check out that chicks cunt awning!
Eww! total muffin top!
viết bởi Stew Pidaso 07 Tháng mười một, 2007