tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Snooki's real name.
What is snooki's real name? Cunt baby fuck face
viết bởi s9359 20 Tháng mười một, 2010