Top Definition
(transv; orig. Latin, <I>cuntae barfae</I>: "the great abyss swells with the bodies of her victims")

1. <I>n</I>A thick yellow-whitish vaginal excretion following heterosexual intercourse, achievable only by simultaneous-climaxation

2. <I>v</I> The common goal of sexual intercourse

1. "Dude...your cunt is barfing."

2. "BITCH, I wanna' see your cunt barf!"
viết bởi ayche_to_tha_izz_eye_rum 12 Tháng năm, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×