tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
female version of genital warts
Hey man you get with Lisa?

Naw, that bitch had the cunt barnacles.

Oh so nasty!
viết bởi K.N.N. 12 Tháng mười một, 2008