tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Amazing, better then any orgasm
Julie, last night was cuntazing!
viết bởi Andrew keenan 24 Tháng ba, 2005