tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
the gayest fucking cunt ass kissing fucker ever
ayo monty p money bags u r a cuntbagsucker
viết bởi monty p money bags 23 Tháng mười một, 2007

Words related to cuntbagsucker

bag cunt my r suck sucke