tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
fearing someone or something, losing a fight, quitting an activity
Man, he curred out.
viết bởi Darren Douglas 17 Tháng sáu, 2006