Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
Guitar master with long curly hair.
That guy is such a Curtis.
viết bởi anonymous 07 Tháng tư, 2003
5 8