Top Definition
To leave without debate or facing the issue.
Person 1 : "You think you're a celebrity because of your notoriety as a complete tard"
Tard : "I be stars, man."
Person 2 : "Nice Cut & Run. You just proved you are indeed a moron. Even the army of Tardistan wouldn't let you enlist."

viết bởi NonTard 10 Tháng năm, 2007
verb phrase To expel intestinal gas ("cut a fart"), then leave before you are discovered.
Dubya43: if we cut & run teh terrists winz
colbear: Smells like "MISSION ACCOMPLISHED"!
viết bởi campylobacter 01 Tháng hai, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×