Top Definition
to hurt deeply, usually in an emotional way. References the quick of a fingernail or claw and the pain that results when the nail is cut back too far and usually bleeds
Susie Mae's stealin' my boyfriend/brother just plain cut to the quick.
viết bởi Walking Colloquialism 01 Tháng tư, 2004
skip the fluff, tell whats important.
Georgie: bla bla bla bla bla
Reese: Cut to the quick Georgie, i havent got all day.
viết bởi crayola 30 Tháng ba, 2004
Fuckin' in the butt.
Man you really cut to the quick, my ass hurts like the dickens, just like that time Mac Brown cut me to the quick!
viết bởi anal n gus 30 Tháng tám, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×