Really awesomely attractive.
Sara is such a cute girl!
viết bởi Sara's koala bear ;) 12 Tháng mười hai, 2010
panders, delightfully pretty, dainty, appealing
you're lookin cute today <3
viết bởi chya keke 02 Tháng một, 2009
Something that is adorable and makes you feel warm inside.
Rachel and Matt are so cute together!
viết bởi Frostmatt1337 27 Tháng mười một, 2010
Very good looking. But not someone that knows they are cute. Occasionally the boy knows he is good looking. But girls are always saying how cuuutueeeee that boy looks! Good lookin.
And sweet boy too. :)
Guy Walker Chadwick is sooo CUTE.
viết bởi strawbana 20 Tháng hai, 2011
a word used to describe a very nice, neat math problem.
2+4 is cute
-42/115 is not cute
viết bởi Lauren.... 13 Tháng chín, 2005
something that isnt just adorable but is also eccentric and artistically unusual
Pio Rodriguez is cute because he draws mystical creatures
viết bởi Phenomenal operator 24 Tháng tư, 2010
The defintion of Ashika Muduliar.
She is so cute she is such an ashika
viết bởi lazowazo 25 Tháng hai, 2010

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×