tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Southern for cute.
Look at that cat! Cute-ums.
viết bởi southerner6969 26 Tháng sáu, 2012