Top Definition
someone or something so cute that the word cute itself has to morph into something cuter, thus cutie patootie was born
OMG, Jackie is such a cutie patootie , it makes me wish i was her Hubby.
viết bởi Hubby65 07 Tháng mười, 2008
someone or something so cute that the word cute isn't enough and has to morph into something cuter
She's such a cutie patootie
viết bởi gadde 20 Tháng năm, 2011
A small yet powerful cheese filled sesame covered burger with no beetroot and slight garlic aioli a cute tofu mixed beef
grilled has some sick as cutie patooties on the menu , yaaaaaasssssss werrrrd up
viết bởi spleeb X tapqueen <3 04 Tháng tư, 2016
a common love name for hardcore sassy guys
My cutie-pa-tootie is gonna kick the crap out of your b/f's butt.
viết bởi Mr. Zit 04 Tháng chín, 2006
a piece of hot man ass
That building site is full of some damn fine cutie patootie!
viết bởi minty1985 12 Tháng hai, 2014
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×