tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
noun- a pinch of chewing tobacco
Hogway: I'm feeling like taking a cutty pie heavy

Kosh: Oh I'm so down, let me pack this tin
viết bởi Ham Davis 10 Tháng hai, 2014

Words related to cutty pie

chew cut dip lip rub