Top Definition
Cuty is really cutie for stupid people who dont know how to right. (write)
Omg, your such a cuty
viết bởi Mhedaya 11 Tháng tư, 2005
Abbreviated from "cutie" or A wrong word of "cute"
Jap usually write like this.
M: What does "cuty" stand for?
F: Perhaps It seems a wrong word of "cute"
viết bởi Ki Dae-Heon 31 Tháng tám, 2004
A girl's very small boobies that it doesn't look sexy, but still very cute because the owner still confident with it.
(On Erin O'Connor) Her pair of cuties sure need the boob-job, but she never thinks it's a very important think to do.
viết bởi indie-lily 11 Tháng một, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×