Top Definition
(n) A ceremony where a blunt or joint of marijuana is passed around in a circle.
Ex: Hey man, you in the cyphe later?

(v) The act of rotating a blunt or joint of marijuana in a circle.
Ex: Hey man, you cyphin tonight?

(n)Hey man, you in the cyphe later?
(v)Hey man, you cyphin tonight?
viết bởi JayBones 22 Tháng mười, 2007
New York/ Brooklyn slang meaning a blunt circle, where weed is passed from person to person

Verb: cyphing
"We cyphing tonight at 7th street"

"You down to cyphe?"
viết bởi Turtle45555555 12 Tháng tư, 2016
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×