tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
An idiot, a polish decendant who does nothing with his life.
Look at that czyzewski
viết bởi thisguy9 10 Tháng một, 2012