tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
hissing as ghetto folk often do
"czzz" to you....no good gansta fool!
viết bởi snakw kid 08 Tháng bảy, 2003