abbreviation

Dick Taker of Men.

1: To love large amount of penis.

2: Obsession with male genital organ of higher vertebrates, carrying the duct for the transfer of sperm during copulation.

3: Individuals involving anal penetration, esp. the insertion of a man's erect penis into a man's anus, typically culminating in orgasm and the ejaculation of semen on the partners rear surface of the human body.
DTOM

Lover of all penis.
viết bởi Dan Cromy 21 Tháng một, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×