tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
a shortened term for the band dream theater when you like them and you're gay
i just heard teh new single, what a d-treat!
viết bởi taz gam 20 Tháng ba, 2004