tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
don't get what i say fucked up.
viết bởi twizted 28 Tháng mười, 2003