tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
Noun: a dog with the name pepper who runs the household
Hes da hoop.

Ay! Da hoop wants a piece of your meatball.
viết bởi Da hoop's my boss 19 Tháng mười, 2013