tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
in reference to a three some.
That girl could be da third.
viết bởi Nick Tietsort 17 Tháng tư, 2003