Top Definition
describing someone,that guy
Yo its da bull Bill!

#this guy #the man #the kid #you #the guy.
viết bởi trillbill41 18 Tháng năm, 2008
someone who doesnt mind their own business originated in Scotland School for Veterans Children
Savon- "Yo did you see the game yesterday Kaleb."
Byroan-"Yoooo that game was crazy."
Savon-"Yo you da fuckin bull I wasn't even talkin to you."
"You was really bein da bull Byroan."
#nosy #eavesdropping #dickeatin #eatin #dickhead
viết bởi LOL scotland 14 Tháng hai, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×