Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là dirty brownie:
 
1.
The five stages of loss:

Denial
Anger
Bargaining
Depression
Acceptance
Man, I was going through dabda when she dumped me...
viết bởi AngryChicken 27 Tháng mười một, 2005
36 8

Words related to dabda:

acceptance anger bargaining denial depression