Top Definition
1.A famous beer company
2.A famous celeberty who has never gotten drunk
3.A Hot woman who has never gotton drunk
4.A handsome man who has been on tv and has never gotten drunk
1. Hey joe, i buy my beer from DaBeer the beer company
2. Hey Tim Timmy is a Dabeer
3. *whistle* she is such a dabeer
4. Hey mary, that guy on the news is a dabeer

viết bởi afdsasfddfsadasf 02 Tháng năm, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×