tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
A hard drive with too much grease
"This hard drive is a dabonus! Clean it Up!"
viết bởi cooljets5454 15 Tháng tư, 2013