tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
stupid fucked up peeps who cant do shit
oh look over der its dat gay is a daceyvilion
viết bởi iluvlesbians 18 Tháng một, 2005