tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Daemonsin is the best
i am Daemonsin, and i am the best hahahahahahahaha
viết bởi Daemonsin 11 Tháng mười hai, 2004