tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A word used when angry.
Dag gummit, I lost my wallet!
viết bởi Gilvin 11 Tháng mười, 2006
 
2.
A way to express anger, usually used by hillbillies and rednecks.
Dag gummit, where're mah shews, Muriel?
viết bởi Teh Uber Pwnz0r 14 Tháng sáu, 2009